Tramitació de llicències

Cos

D’acord amb la reglamentació vigent, tots els i les esportistes que participin en competicions oficials de la FCN hauran de disposar de la llicència federativa corresponent, una per a cada disciplina esportiva que practiquin. Així mateix i per donar compliment al que estableix el Decret 58/2010, tots els i les esportistes que estiguin sota la vostra disciplina (encara que només realitzin entrenaments) cal que tinguin la preceptiva llicència federativa que dóna cobertura als accidents esportius. Al mateix temps els clubs, per a participar en competicions oficials, hauran de disposar d’un tècnic degudament inscrit en el ROPEC i tenir tramitada la corresponent llicència federativa. Caldrà també tramitar la llicència per a tot aquell personal (delegats o delegades de camp i d’equip, sanitari, auxiliar) que hagi d'intervenir en les competicions oficials.

 

 

https://www.aquatics.cat/politicaprivacitat

Per consultar el barem de clubs clicka aquí

 
PORTAL LEVERADE

Tramitació llicències

https://help.leverade.com/licencias/alta-de-licencias-e-inscripciones-por-clubes

Inscripcions a competicions natació i artística
https://help.leverade.com/gestion-de-participantes/como-realizar-inscripciones-a-una-competicion-de-tipo-eventos


Competicions de natació 
https://help.leverade.com/configura-tu-competicion/configurar-y-gestionar-competiciones-de-natacion

 
MEET MANAGER