Tramitació de llicències

Cos

A partir de la temporada esportiva 2021/2022 per la tramitació de les llicències federatives  les persones interessades hauran d’omplir els formularis de sol·licitud en format digital. Una vegada complimentats rebran un correu electrònic adjuntant un arxiu PDF amb la sol·licitud signada, que hauran de fer arribar al seu club per formalitzar, si s’escau,  la tramitació de la llicència federativa.

 

 Formularis 2021/2022

 

D’acord amb la reglamentació vigent, tots els i les esportistes que participin en competicions oficials de la FCN hauran de disposar de la llicència federativa corresponent, una per a cada disciplina esportiva que practiquin. Així mateix i per donar compliment al que estableix el Decret 58/2010, tots els i les esportistes que estiguin sota la vostra disciplina (encara que només realitzin entrenaments) cal que tinguin la preceptiva llicència federativa que dóna cobertura als accidents esportius. Al mateix temps els clubs, per a participar en competicions oficials, hauran de disposar d’un tècnic degudament inscrit en el ROPEC i tenir tramitada la corresponent llicència federativa. Caldrà també tramitar la llicència per a tot aquell personal (delegats o delegades de camp i d’equip, sanitari, auxiliar) que hagi d'intervenir en les competicions oficials.

 

 

https://www.aquatics.cat/politicaprivacitat

Normatives i notificacions oficials Última modif.
doc Normativa Llicències 2020-2021 01/07/2021

Per consultar el barem de clubs clicka aquí

 
PORTAL LEVERADE

Tramitació llicències

https://help.leverade.com/licencias/alta-de-licencias-e-inscripciones-por-clubes

Inscripcions a competicions natació i artística
https://help.leverade.com/gestion-de-participantes/como-realizar-inscripciones-a-una-competicion-de-tipo-eventos


Competicions de natació 
https://help.leverade.com/configura-tu-competicion/configurar-y-gestionar-competiciones-de-natacion

 
MEET MANAGER