Full desplaçament en grup

Cos

 

D’acord amb el que estableix la normativa econòmica, la FCN finançarà el 60 % del cost corresponent a la distribució de les despeses que li pertoquen, aquells clubs que per motiu de desplaçament hagin de pernoctar fora del seu municipi, sempre i quan hagin de desplaçar-se més de 100 quilòmetres (per trajecte) o que aquest tingui una durada de més de 75 minuts (per trajecte). En aquest sentit una vegada que els clubs rebin la factura de la FCN corresponent al repartiment de les despeses comunes del Campionat, ens hauran de fer arribar el “full de desplaçament en grup”, degudament complimentat amb còpia de les factures de l’allotjament. Una vegada rebudes el full i les factures, se us emetrà una subvenció per l’import corresponent.

 

Full desplaçament en grup Última modif.
doc Full desplaçament en grup 07/03/2019