IGE BCN

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitor de natació
Descripció
Diversos horaris a cobrir. Possibilitat SOS. Laborables amb rotació de cap de setmana.
ROPEC (també de SOS).