IGE BCN

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitor de natació
Descripció
Diverses horaris a cobrir. Possibilitat sos. Laborables amb rotació de cap de setmana.
ROPEC (també de SOS)