Betània Patmos

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitor de Natació
Descripció
De dilluns a divendres. Activitats de diferents grups d'edats. Contracte variable depenen disponibilitat més titulacions. Necessitat estar registrat en SOS.