TEDI

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitor/a de natació
Descripció
Zona: Bonanova / Sarrià. Duració: Finals de setembre fins 22 de juny. De dilluns a divendres.Matí: De 9h a 13.30h. Franja de migdia: Entre les 15h i les 16h. Tarda: Entre les 17h i les 19h. Funcions: Dinamitzar sessions de natació a primària/infantil, millora i tecnificació