CEM Mundet

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitores/rs de Natació
Descripció
2 Monitor/a de natació i SOS. Classes amb diferents grups d'edats matins o tardes. Inici 12 de setembre.