Federació

FEDERACIÓ - Ovació, felicitacions i paraules d'agraïment a l'última Assemblea d'Enric Bertrán

Data publicacio
Secció
Foto
Body

El President de la FCN, Enric Bertrán ha celebrat l'última assemblea sota la seva presidència, i és que tal i com marquen els estatuts de la FCN les presidències poden ser màxim de 3 legislatures i Bertrán ja les ha esgotat.