Escola Esportiva LLOR

Data Publicació
Lloc a cobrir
Entrenador/a Natació Artística
Descripció
Entrenar diferents grups en edat escolar de natació Artística. Dimarts, dijous i Divendres de 17:00 a 19:00. Possibilitat d'incrementar jornada amb altres tasques: Tècnic de natació, Natació per nadons, AADD aquàtiques, etc. Inici: el més aviat possible.