Gimnàs Social Sant Pau

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitor de Natació
Descripció
Juliol i/o Agost. 8 hores setmanals de dilluns a dijous de 17 a 19. Edats de 4 a 14. Registrat tècnic esportiu en Natació.