JeniSport

Data Publicació
Lloc a cobrir
Monitor de Natació
Descripció
Contracte 8h setmanals. Activitats de diferents grups d'edats. De dilluns a dissabtes. Cardedeu.