FEDERACIÓ - Tornen totes les competicions esportives

Data publicacio
Secció
Foto
calendari competicions act. 190221
Body

Aquestes són les noves mesures aprovades a la RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya en l'àmbit ESPORTIU

 

 • La mobilitat està permesa per tot l'àmbit de Catalunya per realitzar activitats autoritzades o en el grup bombolla corresponent.

 

 • Es manté el toc de queda vigent entre les 22h i les 06h, excepte per les activitats de caràcter professional.

 

 • En l'àmbit de les instal·lacions
  • instal·lacions indoor mantenen obertura amb un 30% d'aforament, cita prèvia i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se al domicili propi. Les activitats grupals estan permeses mantenint l'aforament dels espais al 30% i ús de mascareta, prèvia declaració responsable sobre l'adequació de la ventilació a l'Annex I de la resolució. Aquestes restriccions no són d'aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi. 
  • instal·lacions outdoor mantenen obertura amb un 50% aforament, control d'accés i amb ús de vestidors quan els usuaris no puguin canviar-se en el propi domicili. Les activitats grupals estan permeses mantenint l'aforament dels espais al 50%. Aquesta restricció no és d'aplicació als entrenaments federats, que poden desenvolupar-se amb el número de participants que la modalitat requereixi.

 

 • En l'àmbit català, es permeten totes les competicions esportives.

 

 • Les competicions esportives, excepte les estatals o internacionals de futbol i bàsquet professional, podran celebrar-se amb assistència de públic, segons les següents condicions:
  • amb aforament del 30% en espais tancats fins un màxim de 500 persones o un màxim de 1000 en cas de complir les condicions de ventilació previstes a l'Annex I de la resolució.

 

CONSULTA TOTS ELS CALENDARIS DE COMPETICIÓ A CADA SECCIÓ DE LA NOSTRA WEB:
*Els calendaris de competició es van actualitzant a mesura que es confirmen les dates i que es resolen totes les incidències