FEDERACIÓ - Celebració Assemblea General Ordinària 2019

Data publicacio
Secció
Foto
Assemblea General Ordinària 2019
Body

Amb la finalitat de poder tractar els assumptes assenyalats en l'ordre del dia, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació convoca a tots els seus membres i a tots els clubs i entitats afiliades a l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dia 18 de juny, a les 18:00 hores en primera i a les 18:30 hores en segona convocatòria, a la sala Pierre de Coubertin del Museu Melcior Colet, carrer de Buenos Aires, 56, 08036 Barcelona.

 

Ordre del dia

 1. Elecció de dos membres de l'assemblea per aprovar-ne l'acta, en un termini màxim de trenta dies.
 2. Informe del Sr. president de la Federació Catalana de Natació.
 3. Aprovació, si s’escau, de la composició i distribució dels càrrecs dels membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació.
 4. Aprovació, si s’escau, de la memòria del Pla d'Actuació de l’Exercici 2018.
 5. Aprovació, si s’escau, de la memòria econòmica, l’estat de comptes i la liquidació dels pressupostos generals de l’exercici econòmic de l’any 2018.
 6. Aprovació, si s’escau, del pressupost, les quotes, tarifes arbitrals i totes les aportacions econòmiques dels seus membres per l’exercici econòmic de l’any 2019.
 7. Aprovació, si s’escau, de la designació dels auditors per l’exercici econòmic de l’any 2019.
 8. Aprovació, si s’escau, del pla d'actuació i el calendari de competicions de Catalunya per a la temporada 2019 / 2020.
 9. Aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació dels Reglaments de la Federació Catalana de Natació, presentada per la Junta directiva.
 10. Aprovació, si s'escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de la Federació Catalana de Natació, presentada per la Junta directiva.
 11. Aprovació, si s'escau, de les propostes presentades pels clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació, d’acord amb l’article 14.h. dels nostres estatuts.
 12. Torn obert de paraules.

 

Barcelona, 16 de maig de 2019