PROVES DE NIVELL NAT. ARTÍSTICA PER A PARTICIPAR EN CTS. D'ESPANYA