Copa Catalana Infantil (29/05/2021)

Cos
  • 29 de maig de 2021

  • GRUP A: CN Terrassa (9:30 i 16:00h)    
  • GRUP B: CN Vic ETB (16:00h)   
  • GRUP C: CN Lloret de Mar (09:30 i 16:00h)  
  • GRUP D: CN Sallent (16:00h)
  • GRUP E1: CN Sitges (10:00 i 16:15h)
  • GRUP E2: CN Navàs (10:30h)

 

GRUP A 

Copa Cat. Infantil 20/21 - Normatives i informació Última modif.
doc Normativa NT_COVID_15. Copa Catalana Infantil 19/03/2021
doc Composició Grups A-B-C-D-E + Seus - Definitiu 07/04/2021

Copa Cat. Infantil -Grup A 20/21- CNTerrassa Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Infantil -Grup B 20/21- CN Vic-Etb Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Infantil -Grup C 20/21- CN Lloret Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Infantil -Grup D 20/21- CN Sallent Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Infantil -Grup E 20/21- CN Sitges Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Infantil -Grup E 20/21- CN Navas Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021