Copa Catalana Alevina (30-05-2021)

Cos
  • 30 de maig de 2021

  • GRUP A: CN Terrassa (9:30 i 16:00h)   
  • GRUP B: CN Vic ETB (10:00h)   
  • GRUP C: CN Reus Ploms (10:00 i 16:00h)  
  • GRUP D: CN Igualada (09:00h)
  • GRUP E1: CN Sitges (10:00 i 16:15h)
  • GRUP E2: CE Àgora (horaris a determinar)

 

GRUP A 

Copa Cat. Alevina 20/21 - Normatives i informació Última modif.
doc Normativa NT_COVID_09. Copa Catalana Alevina 05/05/2021
doc Composició Grups A-B-C-D-E + Seus - Definitiu 28/04/2021

Copa Cat. Alevina Grup A 20/21 - CN Terrassa Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Alevina Grup B 20/21 - CN Vic- etb Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Alevina Grup C 20/21 - CN Reus Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Alevina Grup D 20/21 - CN Igualada Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Alevina Grup E 20/21 - CN Sitges Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021

Copa Cat. Alevina Grup E 20/21 - CN Agora Última modif.
doc Resultats 02/06/2021
doc Classificació 02/06/2021