Rècords AAOO-Llarga distància màsters

Cos

Rècords Catalunya Llarga Distància màsters Última modif.
doc Individual masculí. Piscina 50 27/04/2022
doc Individual femení. Piscina 50 27/04/2022
doc Individual masculí.Piscina 25 04/02/2022
doc Individual femení. Piscina 25 04/02/2022

Històric rècords Catalunya Llarga Distància màsters Última modif.
doc Individual masculí. Piscina 50 27/04/2022
doc Individual femení. Piscina 50 27/04/2022
doc Individual masculí. Piscina 25 04/02/2022
doc Individual femení. Piscina 25 04/02/2022

Històric rècords Catalunya de l'any Llarga Distància màsters Última modif.
doc Individual femení. Piscina 25 (2017) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2014) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2015) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2015) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2015) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2015) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2016) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2016) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2016) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2016) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2017) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2009) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2017) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2017) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2018) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2018) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2019) 29/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2019) 29/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2019) 29/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2019) 29/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2021) 04/02/2022
doc Individual masculí. Piscina 25 (2014) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2009) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2011) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2009) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2010) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2010) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2010) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2010) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2011) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2011) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2009) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2011) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2012) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2012) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2012) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2012) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2013) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 25 (2013) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 50 (2013) 27/07/2020
doc Individual femení. Piscina 50 (2013) 27/07/2020
doc Individual masculí. Piscina 25 (2022) 14/04/2022
doc Individual femení. Piscina 25 (2022) 14/04/2022
doc Individual masculí. Piscina 50 (2022) 27/04/2022
doc Individual femení. Piscina 50 (2022) 27/04/2022