Llei 7/2015. Informe Federatiu nou accés ROPEC

Cos

 

Amb la publicació de la llei 7/2015, ha modificat la llei 3/2008 de les professions de l'esport a Catalunya, comportant un canvi en els procediments per l'accés al registre oficial de professionals de l'esport a Catalunya (ROPEC).

En aquest sentit informar-vos que aquesta Federació el proper 17 d'octubre engegarà de nou el procés d'acreditació per aquells monitors, entrenadors i directors tècnics, que es vulguin registrar en el ROPEC com a professionals del nostre sector.
 
Per poder obtenir l'informe preceptiu de la F.C.N. caldrà que acreditin la seva formació federativa i experiència contrastada en l'àmbit esportiu d'acord amb els procediments que estableix la normativa que podreu trobar en aquesta mateixa pàgina.
Una vegada obtingut l'informe federatiu, caldrà presentar la sol·licitud a l'Escola Catalana de l'Esport que, com a òrgan docent del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, serà qui expedeixi el certificat per a la inscripció al ROPEC.
 
AQUEST PROCÉS ESTÀ ADREÇAT A LES PERSONES QUE NO ESTAN INSCRITES AL ROPEC O A AQUELLS TÈCNICS REGISTRATS QUE DESITGEN INSCRIURE'S EN UN REGISTRE DE NIVELL SUPERIOR.
 
Les sol·licituds oficials les trobareu en el següent enllaç: