Format i continguts acadèmcis del Nivell II

Cos

NIVELL II

 
L’activitat formativa de Nivell II està destinada a adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic a l'etapa de tecnificació esportiva; organitzar, acompanyar i tutelar als esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva, dissenyar itineraris i conduir esportistes pel medi natural; i tot conforme a les condicions de seguretat i les directrius establertes en la programació de referència.

 

Estructura de l’activitat formativa de Nivell II
·         Bloc Comú
·         Bloc Específic
·         Període de pràctiques