MEDITERRANI, CE

Dades del club

President/a:

ÀLEX ALMEDA GUERRERO

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

BEGUR, 44-52
08028

Dades de contacte:

Telf: 934315855
Web: clubesportiumediterrani.com/
e-mail: cem@mediterrani1931.comEquips MEDITERRANI, CE