PICORNELL, CLUB ESPORTIU

Dades del club

President/a:

OSCAR TARRIÑO BUENO

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

AVGDA.DE L'ESTADI, 30-40
08038

Dades de contacte:

Telf: 934234041
e-mail: wp.cepicornell@gmail.comEquips PICORNELL, CLUB ESPORTIU