CATALUNYA, CN

Dades del club

President/a:

RAMON GELI RAMBLA

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

Ana Maria Matute Ausejo, 25
08024

Dades de contacte:

Telf: 932134344
Web: www.cncatalunya.cat/
e-mail: secretariaesportiva@cncatalunya.catEquips CATALUNYA, CN