MONTJUÏC, CN

Dades del club

President/a:

JOSÉ MARÍA VALLS I FORTET

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

SEGURA, S/N
08038 BARCELONA

Dades de contacte:

Telf: 933318288
Web: www.cnmontjuic.cat
e-mail: esportiva@cnmontjuic.catEquips MONTJUÏC, CN