BARCELONA, CN

Dades del club

President/a:

BERNAT ANTRAS PUCHAL

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

PASSEIG JOAN DE BORBO 93
08039 BARCELONA

Dades de contacte:

Telf: 932214600
Web: www.cnb.cat
e-mail: cnb@cnb.catEquips BARCELONA, CN