SALLENTINA DE CULTURA FÍSICA, A.

Dades del club

President/a:

VALENTI ESCAYOLA CIRCUNS

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

AV PAU CASALS S/N
08650

Dades de contacte:

Telf: 938370516
Web: www.cnsallent.com/
e-mail: sec.esportives@cnsallent.comEquips SALLENTINA DE CULTURA FÍSICA, A.