VALLIRANA, CN

Dades del club

President/a:

NEUS TARAZONA ORTIZ

Responsable de Competicions:

Adreça de contacte de l'entitat:

PISCINA /SN
08759 VALLIRANA

Dades de contacte:

Telf: 936830732
Web: WWW.CNVALLIRANA.CAT
e-mail: natacio@cnvallirana.catEquips VALLIRANA, CN